f a q

[ Konfiguracja i obsługa konta | Pytania dotyczące WWW | Różne pytania ]


Pytania dotyczące konfiguracji i obsługi konta:

- Jestem nowym użytkownikiem internetu i niedawno założyłem sobie konto na serwerze FEMY. Jak mogę sprawdzić pocztę ze swojego komputera?
- Pracując z Windows'ami można na dwa sposoby korzystać ze swego konta pocztowego. Większość użytkowników zapewne wybierze tzw. klientów pocztowych, czyli aplikacje takie jak Microsoft Outlook czy Netscape Messenger, na korzyść których przemawia prostota i wygoda obsługi. Przed pierwszym użyciem należy je odpowiednio skonfigurować, podając m.in. nazwę swojego konta oraz adres serwera POP3 (serwera poczty wychodzącej) oraz serwera SMTP (poczty przychodzącej). Dla użytkowników serwera FEMY w obu przypadkach jest nim serwer waclaw.fema.krakow.pl
Drugi sposób polega na zdalnym zalogowaniu się na serwerze FEMY przy użyciu telnetu. Wywołujemy go klikając START>URUCHOM... i wpisując polecenie telnet waclaw.fema.krakow.pl . Powinno pojawić się okno terminala, do którego należy wpisać swój login (nazwa konta) oraz hasło. Gdy będziemy już zalogowani, pocztę możemy sprawdzić poleceniem pine. Wylogowujemy sie poleceniem logout (lub kombibacją klawiszy CTRL+D).

- Jestem nowym użytkownikiem serwera FEMY i mam problem z zalogowaniem się na swoje konto - za każdym razem otrzymuję komunikat o niepoprawnym haśle.
- Logując się na serwer należy pamiętać, że system rozróżnia pomiędzy małymi i wielkimi literami! Należy spróbować ponownie zalogować się pamiętając o rozróżnieniu wielkości liter oraz sprawdzić, czy przypadkowo nie został wciśnięty klawisz CAPS LOCK.

- Czy mogę się łączyć z moim kontem pocztowym na serwerze FEMY z dowolnego komputera na świecie.
- Jeśli tylko komputer podłączony jest do Internetu, nic nie stoi na przeszkodzie zdalnemu logowaniu się na konto. Jedyną niedogodność stanowić mogą opóźnienia wywołane tłokiem na sieci, szczególnie we wczesnych godzinach popołudniowych.

- Czy łącząc się z numerem TPSA 0202122 mogę zalogować się przez telnet na swoim koncie?
- Nic nie stoi na przeszkodzie łączeniu się z serwerem FEMY za pośrednictwem numeru dostępowego TP SA. Ze względu jednak na spory tłok na łączach TP SA radzimy naszym klientom korzystać z numerów dial-up FEMY:
655-68-22 (8 modemów spiętych w PBX)
632-22-55 (10 modemów spiętych w PBX)
Domyślna nazwa użytkownika to ppp, natomiast hasło pppfema. Szczegółowe dane konfiguracyjne oraz skrypty obsługujące połączenia dial-up dostępne są w dziale INFORMACJE>DANE KONFIGURACYJNE na naszych stronach.

- Jak zmienić swoje hasło na koncie?
- Najprościej to zrobić logując się przez telnet i wydając polecenie passwd. Zostaniemy wówczas najpierw poproszeni o podanie starego hasła, a dopiero potem nowego. Ostatecznie ponownie wpisujemy nowe hasło celem potwierdzenia.

- Do czego służą pliki na moim koncie, których nazwy zaczynają się od kropki?
- Są to pliki konfiguracyjne konta i różnych programów unixowych, niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Niedoświadczonym użytkownikom odradzamy ich modyfikację, a tym bardziej usuwanie.


Pytania dotyczące WWW

- Co zrobić, aby polskie znaki na stronach WWW były poprawnie interpretowane przez przeglądarki?
- Najpowszechniejszym standardem polskich znaków w internecie jest ISO-8859-2 (ISO-Latin-2), dlatego najlepiej w nim zapisywać swoje strony. Aby przeglądarka poprawnie rozpoznała standard kodowania polskich znaków należy w sekcji dokumentu .html umieścić następującą linijkę kodu:
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=ISO-8859-2">

- Jak uruchomić swoje strony WWW mając konto 'pełne' na waszym serwerze?
- Domyślnie w katalogu każdego użytkownika mającego na naszym serwerze tzw. Konto pełne znajduje się katalog public_html . To w nim należy umieścić swoje strony WWW, aby były widoczne w sieci. Przesłane wcześniej pliki (np. przy użyciu klienta FTP), będą dostępne pod adresem http://www.fema.krakow.pl/~nasz_login .

- Jaką nazwę powinna mieć moja strona główna?
- Domyślną stroną ładowaną gdy zostanie podany adres do katalogu użytkownika bez wskazania na konkretną stronę jest plik welcome.html - dlatego też najlepiej taką właśnie nadać nazwę swojej stronie głównej.

- Umieściłem już swoje strony w katalogu public_html, ale próbując otworzyć je w przeglądarce internetowej otrzymuję komunikat 'brak dostępu'.
- Najprawdopodobniej przyczyną problemu są niewłaściwie ustawione prawa dostępu dla katalogu public_html oraz zawartych w nim plików. Rozwiązaniem jest ich zmiana tak, aby były dostępne do odczytu dla pozostałych użytkowników. Najprościej to zrobić łącząc się przez telnet i wydając komendę:
chmod 755 public_html
Podobnie modyfikujemy dostęp do dokumentów .html oraz zawartych na nich obrazkach (.jpg i .gif):
chmod 755 nazwa_pliku
Aby szybko zmienić prawa dostępu dla wszystkich zawartych w katalogu plików wystarczy polecenie:
chmod 755 *.*

- Jaka jest pełna ścieżka do programu/pliku ...? Potrzebuję jej do skryptu CGI.
- Pełną ścieżkę programu wyświetla polecenie which :
$ which irc
/usr/bin/irc

Polecenie which wyświetla jednak tylko nazwy programów (plików wykonywalnych), i to tych które znajdują się w katalogach przeszukiwanych przez interpreter poleceń (ich listę zawiera zmienna systemowa PATH). Do znajdowania dowolnych plików służy polecenie locate :
$ locate sendmail
/etc/sendmail.cf
/etc/sendmail.cw
/usr/sbin/sendmail
Uwaga: locate nie przeszukuje katalogów należących do użytkowników, zastrzeżonych katalogów systemowych oraz katalogów tymczasowych (np. /tmp).


Różne pytania

- Czy istnieje możliwość ściągania całych witryn internetowych do późniejszego ich przeglądania off-line?
- Użytkownicy Windowsów mogą skorzystać z takich aplikacji jak Teleport Pro czy Websnake, umożliwiających zapisanie witryny internetowej wraz z podstronami i grafiką bezpośrednio na swoim komputerze. Natomiast do ściągania stron na serwer służy unixowy program wget, zainstalowany na serwerach FEMY. Umożliwia on szeroki zakres opcji (m.in. ograniczenie poziomów zagłębienia przy ściąganiu podstron) oraz bezproblemowo działa pod screenem. Szczegółowy opis dostępnych parametrów wgeta wyświetla polecenie man wget .

- Czy na serwerze istnieje możliwość uruchamiania programów w tle?
- Tak. Służy do tego zainstalowany na naszych serwerach program screen. Dzięki niemu możemy uruchomić ściąganie dużych ilości danych z wolnych serwerów na nasze konto, rozłączyć się i wrócić po jakimś czasie, aby następnie ściągnąć pliki na nasz pecet przy pełnej prędkości transmisji.
Screena uruchamia się komendą screen parametr, gdzie w miejsce parametr należy stawić nazwę programu, który chcemy uruchomić w tle (np. wget, ftp, lynx). Po rozpoczęciu ściągania wciskamy kombinację klawiszy CTRL+A a następnie CTRL+D. Powinien się pojawić komunikat detached. Teraz można się spokojnie wylogować i rozłączyć. Do pozostawionej w tle sesji powracamy wpisując screen -r. Dokładny opis działania i dostępnych funkcji screena dostępny jest w manualu wyświetlanym poleceniem man screen.

- Jakiego standardu kodowania polskich znaków powinienem używać na stronach WWW i w korespondencji?
- Powszechnie przyjętym standardem kodowania polskich znaków w internecie jest ISO-8859-2 (ISO-Latin-2). Obowiązuje on zarówno na stronach WWW, jak i w e-mailach, newsach czy grupach dyskusyjnych.
[ napisz do nas : biuro | webmaster | administrator ]